Trendovi proizvodnje i upotrebe cementa

Zahtevi tržišta

Sve veća primena cementa omogućila je brzi razvoj građevinarstva, posebno betonskih konstrukcija, ali i obrnuto, napredak građevinarstva postavljao je pred cementnu industriju sve zahtevnije zadatke, a ona ih je postupno savladavala.

Projektanti traže najpre cemente visoke čvrstoće, sa posebnim naglaskom na dinamiku očvršćavanja, ali i druge specifične karakteristike cementa: smanjenu toplotu hidrataciju za izgradnju masivnih betonskih konstrukcija, povećanu hemijsku otpornost (prvenstveno sulfata i kiselih medija), manje skupljanje i drugo. Pri svemu tome najveća pažnja posvećuje se ujednačenosti sastava, a time i upotrebnih svojstava cementa.

Cement je nezaobilazna sirovina u svim vidovima građevinarstva, od izgradnje stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, preko mostova, tunela i puteva do podzemnih radova i podloga. Drugim rečima, uvek kada je potreban beton ili malter,odnosno:

Do sada se beton kao građevinski materijal razvijao u pravcu poboljšanja pritisnih čvrstoća, dok se u budućnosti očekuju poboljšanja i ostalih svojstava kao npr. modul elastičnosti, čvrstoća na svijanje, udarna čvrstoća, propustljivost i trajnost. Određena poboljšanja postignuta su nekim mineralnim dodacima sadržanim u cementu, poput granulisane zgure visoke peći, letećeg pepela, krečnjaka i dr.

Proizvodnja u svetu i svetski trendovi

Počevši od 2008. godine kada je svetska ekonomija pogođena makroekonomskom krizom, globalna neizvesnost u makroekonomskim kretanjima trajala je sve do druge polovine 2013. godine kada se javljaju jasni znaci poboljšanja u ekonomskim smislu i perspektive za rast u većini regiona sveta. Zemlje u razvoju nastavile su da nadmašuju razvijene ekonomije što je dovelo do razilaženja ekonomskih parametara među različitim regionima sveta. Rastuća domaća tražnja u zemljama u razvoju nadoknađuje se padom izvoza po osnovu slabe tražnje u razvijenim ekonomijama.

Svetska proizvodnja cementa u 2013. godini procenjena je na 4 milijarde tona, što predstavlja porast od 9,4 % u odnosu na 2012. godinu. Ovakvi rezultati odraz su poboljšanja makroekonomskih uslova širom sveta i poslednjih kretanja u potražnji cementa u velikim zemljama u razvoju. 

Kina je u 2013. godini ostavrila rast u proizvodnji cementa od 10,4 % u odnosu na 2012. godinu, a za njom slede Indija, Argentina, Saudijska Arabija i Južna Afrika. Proizvodnja cementa je nastavila da raste u 2013. godini u odnosu na prethodnu godinu i u Južnoj Americi, Africi i Aziji.

Glavni svetski proizvođači cementa

Proizvodnja cementa 1) [milion tona]
Zemlja 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2)
Kina 661,0 1.236,8 1.361,2 1.388.4 1.664,0 1.881,9 2.063,2 2.137,0 2.359,0
Indija 102,9 159,0 170,5 185,0 205,0 220,0 270,0 239,0 272,0
Evropska unija 225,8 264,8 271,0 251,8 201,3 191,0 195,5 159,2 147,2
SAD 88,9 98,2 95,5 86,3 63,9 65,2 68,6 74,0 77,0
Brazil 39,4 41,4 45,9 51,6 51,7 59,1 63,0 68,0 71,9
Turska 30,0 47,4 49,3 51,4 54,0 62,7 63,4 63,8 70,8
Rusija 28,7 54,7 59,9 53,5 44,3 50,4 56,1 53,0 55,6
Japan 75,9 69,9 67,8 63,0 54,9 51,7 51,5 59,2 61,7
Koreja 52,0 49,2 52,2 51,7 50,1 47,4 48,2 46,9 47,3
Saudijska Arabija 20,0 27,0 30,3 37,4 37,8 42,5 48,0 43,0 48,0
Indonezija 31,1 33,0 35,0 38,5 36,9 39,5 45,2 53,5 47,0
Meksiko 33,2 37,9 38,8 37,1 35,1 34,5 35,4 36,2 37,0
Nemačka 32,1 33,6 33,4 33,6 30,4 32,3 33,5 32,4 31,5
Italija 39,8 47,8 47,5 43,3 36,4 34,4 33,1 26,2 23,1
Francuska 19,1 22,0 22,1 21,2 18,1 18,0 19,4 18,0 17,5
Kanada 12,1 14,3 15,1 13,7 11,0 12,4 12,0 12,5 12,1
Argentina 5,5 8,9 9,6 9,7 9,4 10,4 11,6 10,7 11,9
Južna Afrika 8,4 13,1 13,7 13,4 11,8 10,9 11,2 13,8 14,9
Australija 6,8 9,2 9,2 9,4 9,2 8,3 8,6 9,8 10,5
Ujedinjeno Kraljevstvo 11,9 12,1 12,6 10,5 7,8 7,9 8,5 7,9 8,2
1) Proizvodnja cementa uključujući cement proizveden sa uvoznim klinkerom
2) Procenjene vrednosti

Proizvodnja u Evropi

U poređenju sa 2012. godinom, proizvodnja cementa u zemljama članicama CEMBUREAU1  u 2013. godini pokazala je rast od 2,6 % na godišnjem nivou, nakon značajnog pada od 12,9 % koji je zabeležen u 2012. godini, dostigavši 232,9 miliona tona. Individualna evropska tržišta zabeležila su mešovite rezultate. Na nekim velikim tržištima, kao što su Španija i Italija nastavljen je trend pada proizvodnje cementa (sa 14,5 % na 28,1 % i sa 12 % na 20,9 %). Nešto umereniji pad u odnosu na isti period 2012. godine ostvaren je u Nemačkoj (sa 2,3 % na 3,4 %) i Francuskoj (sa 3 % na 7,4 %). Pad proizvodnje cementa ostvaren je i u većem broju istočnoevropskih zemalja, kao što su Češka Republika i Slovenija. U Poljskoj je, takođe, proizvodnja cementa doživela pad sa 7,5 % (koji je ostvaren u 2012. godini u odnosu na prethodnu) na 16 % u 2013. U EU28 u celini, proizvodnja cementa pala za 1,2 % u odnosu na isti period prošle godine, što je znatno niže u odnosi na pad od 18,6 % koji je zabeležen 2012. godine.

Izvor: http://www.cembureau.eu/sites/default/files/category_pictures/AR2013.pdf

Proizvodnja u Srbiji

Počevši od 2008. godine kada je proizvodnja cementa u Srbija dostigla rekordni iznos od 2,8 miliona tona, iz godine u godinu, kako proizvodnja tako i potrošnja cementa u Srbiji beleži permanentni pad. U 2013. godini zabeležen je pad proizvodnje cementa od 13,05 % u odnosu na 2012. godinu, dostigavši 1,59 miliona tona, dok je utrošak cementa iste godine u odnosu na 2012. zabeležio pad od čak 35,2 %.

Kako je građevinski sektor u prethodnom periodu bio jako pogođen krizom, posledicu toga svakako osetili su i proizvođači cementa u Srbiji.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Republike Srbije (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pubType=1)

1 Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatska (pridruženi član), Srbija (pridruženi član)