Трендови производње и употребе цемента

Захтеви тржишта

Све већа примена цемента омогућила је брзи развој грађевинарства, посебно бетонских конструкција, али и обрнуто, напредак грађевинарства постављао је пред цементну индустрију све захтевније задатке, а она их је поступно савладавала.

Пројектанти траже најпре цементе високе чврстоће, са посебним нагласком на динамику очвршћавања, али и друге специфичне карактеристике цемента: смањену топлоту хидратацију за изградњу масивних бетонских конструкција, повећану хемијску отпорност (првенствено сулфата и киселих медија), мање скупљање и друго. При свему томе највећа пажња посвећује се уједначености састава, а тиме и употребних својстава цемента.

Цемент је незаобилазна сировина у свим видовима грађевинарства, од изградње стамбених, пословних и индустријских објеката, преко мостова, тунела и путева до подземних радова и подлога. Другим речима, увек када је потребан бетон или малтер,односно:

До сада се бетон као грађевински материјал развијао у правцу побољшања притисних чврстоћа, док се у будућности очекују побољшања и осталих својстава као нпр. модул еластичности, чврстоћа на свијање, ударна чврстоћа, пропустљивост и трајност. Одређена побољшања постигнута су неким минералним додацима садржаним у цементу, попут гранулисане згуре високе пећи, летећег пепела, кречњака и др.

Прoизвoдњa у свeту и свeтски трeндoви

Почевши од 2008. године када је светска економија погођена макроекономском кризом, глобална неизвесност у макроекономским кретањима трајала је све до друге половине 2013. године када се јављају јасни знаци побољшања у економским смислу и перспективе за раст у већини региона света. Земље у развоју наставиле су да надмашују развијене економије што је довело до разилажења економских параметара међу различитим регионима света. Растућа домаћа тражња у земљама у развоју надокнађује се падом извоза по основу слабе тражње у развијеним економијама.

Светска производња цемента у 2013. години процењена је на 4 милијарде тона, што представља пораст од 9,4 % у односу на 2012. годину. Овакви резултати одраз су побољшања макроекономских услова широм света и последњих кретања у потражњи цемента у великим земљама у развоју. 

Кина је у 2013. години оставрила раст у производњи цемента од 10,4 % у односу на 2012. годину, а за њом следе Индија, Аргентина, Саудијска Арабија и Јужна Африка. Производња цемента је наставила да расте у 2013. години у односу на претходну годину и у Јужној Америци, Африци и Азији.

Главни светски произвођачи цемента

Производња цемента 1) [милион тона]
Земља 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2)
Кина 661,0 1.236,8 1.361,2 1.388.4 1.664,0 1.881,9 2.063,2 2.137,0 2.359,0
Индија 102,9 159,0 170,5 185,0 205,0 220,0 270,0 239,0 272,0
Европска унија 225,8 264,8 271,0 251,8 201,3 191,0 195,5 159,2 147,2
САД 88,9 98,2 95,5 86,3 63,9 65,2 68,6 74,0 77,0
Бразил 39,4 41,4 45,9 51,6 51,7 59,1 63,0 68,0 71,9
Турска 30,0 47,4 49,3 51,4 54,0 62,7 63,4 63,8 70,8
Русија 28,7 54,7 59,9 53,5 44,3 50,4 56,1 53,0 55,6
Јапан 75,9 69,9 67,8 63,0 54,9 51,7 51,5 59,2 61,7
Кореја 52,0 49,2 52,2 51,7 50,1 47,4 48,2 46,9 47,3
Саудијска Арабија 20,0 27,0 30,3 37,4 37,8 42,5 48,0 43,0 48,0
Индонезија 31,1 33,0 35,0 38,5 36,9 39,5 45,2 53,5 47,0
Мексико 33,2 37,9 38,8 37,1 35,1 34,5 35,4 36,2 37,0
Немачка 32,1 33,6 33,4 33,6 30,4 32,3 33,5 32,4 31,5
Италија 39,8 47,8 47,5 43,3 36,4 34,4 33,1 26,2 23,1
Француска 19,1 22,0 22,1 21,2 18,1 18,0 19,4 18,0 17,5
Канада 12,1 14,3 15,1 13,7 11,0 12,4 12,0 12,5 12,1
Аргентина 5,5 8,9 9,6 9,7 9,4 10,4 11,6 10,7 11,9
Јужна Африка 8,4 13,1 13,7 13,4 11,8 10,9 11,2 13,8 14,9
Аустралија 6,8 9,2 9,2 9,4 9,2 8,3 8,6 9,8 10,5
Уједињено Краљевство 11,9 12,1 12,6 10,5 7,8 7,9 8,5 7,9 8,2
1) Производња цемента укључујући цемент произведен са увозним клинкером
2) Процењене вредности

Прoизвoдњa у Европи

У поређењу са 2012. годином, производња цемента у земљама чланицама CEMBUREAU1  у 2013. години показала је раст од 2,6 % на годишњем нивоу, након значајног пада од 12,9 % који је забележен у 2012. години, достигавши 232,9 милиона тона. Индивидуална европска тржишта забележила су мешовите резултате. На неким великим тржиштима, као што су Шпанија и Италија настављен је тренд пада производње цемента (са 14,5 % на 28,1 % и са 12 % на 20,9 %). Нешто умеренији пад у односу на исти период 2012. године остварен је у Немачкој (са 2,3 % на 3,4 %) и Француској (са 3 % на 7,4 %). Пад производње цемента остварен је и у већем броју источноевропских земаља, као што су Чешка Република и Словенија. У Пољској је, такође, производња цемента доживела пад са 7,5 % (који је остварен у 2012. години у односу на претходну) на 16 % у 2013. У ЕУ28 у целини, производња цемента пала за 1,2 % у односу на исти период прошле године, што је знатно ниже у односи на пад од 18,6 % који је забележен 2012. године.

Извор: http://www.cembureau.eu/sites/default/files/category_pictures/AR2013.pdf

Прoизвoдњa у Србији

Почевши од 2008. године када је производња цемента у Србија достигла рекордни износ од 2,8 милиона тона, из године у годину, како производња тако и потрошња цемента у Србији бележи перманентни пад. У 2013. години забележен је пад производње цемента од 13,05 % у односу на 2012. годину, достигавши 1,59 милиона тона, док је утрошак цемента исте године у односу на 2012. забележио пад од чак 35,2 %.

Како је грађевински сектор у претходном периоду био јако погођен кризом, последицу тога свакако осетили су и произвођачи цемента у Србији.

Извoр: Рeпублички Зaвoд зa стaтистику Рeпубликe Србиje (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pubType=1)

1 Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Пољска, Португал, Румунија, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Уједињено Краљевство, Хрватска (придружени члан), Србија (придружени члан)