Успешно и одговорно пословање на начелима одрживог развоја, бризи о запосленима и њиховом усавршавању, политици безбедности и здравља на раду, очувању животне средине и унапређењу индустријске екологије.

Сазнајте о почецима, развоју и савременој производњи цемента у Србији и прописима који је уређују у Србији и ЕУ

Почеци производње савременог портланд цемента сежу у средину 19. века у Британији. Мало је познато да је у исто ово доба постојала и развијала се упоредо са тадашњим светским трендовима и производња цемента на подручју данашње Србије.

И данас се цементна индустрија Србије развија у складу са савременим начелима производње овог најважнијег састојка бетона, супстанце од које човечанство троши више само воду.

Управо због тога најважнији циљ чланица удружења, Лафарж Србија д.о.о, ЦРХ Србија д.о.о. и Титан цементаре Косјерић д.о.о., јесте одрживи развој, односно економски раст уз очување и унапређење животне средине.