Прописи

propisi

На наредним страницама можете наћи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије. Прописи на снази су незваничне пречишћене верзије закона или подзаконских аката. Прописи у припреми су текстови нацрта или предлога закона и подзаконских аката доступних јавности.