Navigacija

Cementna industrija Srbije

Zelena gradnja kao šansa za dekorbanizaciju sektora građevine

Zelena gradnja kao šansa za dekorbanizaciju sektora građevine

U Paraćinu je 10. oktobra 2019. godine, u organizaciji udruženja građana UNEKOOP, u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju “FUTURA”, Poslovnim udruženjem Cementna industrija Srbije i Mrežom za ruralni razvoj Srbije održan okrugli sto „Zelena gr...

“Biomasom ka niskougljeničnoj industriji” – okrugli sto

“Biomasom ka niskougljeničnoj industriji” – okrugli sto

6. novembra u Paraćinu u organizaciji udruženja UNEKOOP uz podršku Cementne industrije Srbije i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održan je okrugli sto pod nazivom „Biomasom ka dekarbonizaciji cementne industrije“. Tom prilikom diskutovano je o...

„ČVRST KOMUNALNI OTPAD - ENERGIJA IZ OTPADA“, stručna radionica

„ČVRST KOMUNALNI OTPAD - ENERGIJA IZ OTPADA“, stručna radionica

„Cementna industrija Srbije, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, 24. maja organizovala je stručnu radionicu na temu: "Čvrst komunalni otpad - energija iz otpada". Cilj radionice bio je isticanje značaja i prednosti upotrebe čvrstih gori...